SESSION STUDENT ACHIEVEMENTS
2015-2016 SHUBHAM SINGH BBA(International Instt of Business Mgmt).
2015-2016 SHRADHHA RAJ DELHI UNIVERSITY
2015-2016 GRACY JAIN INTERNATIONAL INST OF FASHION
2015-2016 CHANDNI CHAUHAN ACN JALANDHAR
2015-2016 BHAWNA KUMARI ACN JALANDHAR
2015-2016 SHIVANI SINGH ACN JALANDHAR
2015-2016 NIDHI JATRANA ACN JALANDHAR
2014-2015 ABHILASH TAK DELHI UNIVERSITY
2014-2015 SHIVANI YADAV DELHI UNIVERSITY
2014-2015 SHIVA BHARTI DELHI UNIVERSITY
2014-2015 PUSHP RAJ DELHI UNIVERSITY
2014-2015 RAKESH PANIGRAHI NIT
2014-2015 SHANTANU SRIVASTAVA IIT , IET
2013-2014 NIKHIL PET DELHI
2013-2014 AKSHAY B-TECH (UPTU)
2013-2014 VIKRANT PET CHANDIGARH
2013-2014 GAURI PET RAJ
2013-2014 FAKRUDDIN LNIP GWALIOR
2013-2014 HARSHWARDHAN BBA
2012-2013 SERVESH AGARWAL MP PET BHOPAL
2012-2013 YOURAJ SINGH MP PET GWALIOR
2012-2013 YOGESH SEN NIT NAGPUR
2012-2013 SANATAN SRIVASTAVA MP PET BHOPAL
2011-2012 SANDEEP SINGH AIEEE
2011-2012 CHANDRESH AIEEE
2011-2012 ANMOL MAHANI PMT
2011-2012 NIDHIN FRANCIS NIT KURUKSHETRA
2010-2011 PRAVEEN KUMAR NDA
2010-2011 DIGVIJAY SINGH NDA (SSB)
2010-2011 PARMINDER SINGH NDA